Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

Bred Dina vida vingar

Bred Dina vida vingar
O'Herre över mig.
Och låt för evigt mig vila
i ve och vel hos Dig.

Bliv du mitt alt i alla
min rikdom och min råd
och låt mig alla dagar
få leva blått av nåd.

Förlåt mig alla synder,
och två mig i ditt blod.
Giv mig ett heligt sinne,
en vilja ny och god.

Tag i din vård och hägnad,
oss alla stora, små.
Och låt i frid oss åter.
Til nattens vila gå.