Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

Byssan lull


Byssan lull koka kittelen full.
Det kommer tre vandringsmenn på vegen.
Byssan lull koka kittelen full.
Det kommer tre vandringsmenn på vegen.
Den ene akk så halt
den andre o så blind
den tredje sier slett ingenting.


Byssan lull koka kittelen full.
Det blåser tre vinder på havet.
Byssan lull koka kittelen full.
Det blåser tre vinder på havet.
På Store Ocean.
På lille Skagerack.
Og langt opp i Bottnisk viken.

Byssan lull koka kittelen full.
Det seiler tre skuter på havet.
Byssan lull koka kittelen full.
Det seiler tre skuter på havet.
Den første er en bark.
Den andre er en brigg.
Den tredje har så ødelagte segl.

Byssan lull koka kittelen full.
På himmelen vandrer tre stjerner.
Byssan lull koka kittelen full.
På himmelen vandrer tre stjerner.
Den ene er så hvit.
Den andre er så rød.
Den tredje er månen - den gule.

Byssan lull koka kittelen full.
Sjøkisten har trenne figurer.
Byssan lull koka kittelen full.
Sjøkisten har trenne figurer.
Den ene er vår tro.
Den andre er vårt håp.
Den tredje er vår kjærlighet - den røde.

Byssan lull koka kittelen full.
tre er tingene - de gode.
Byssan lull koka kittelen full.
tre er tingene - de gode.
Den første er vår Gud.
den andre er hans sønn.
den tredje er vår jomfru Maria.