Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

EN ELEFANT KOM MARSJERENDE

En elefant kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at han ville ha med seg en annen elefant.

To elefanter kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at de ville ha med seg en annen elefant.

Tre elefanter kom marsjerende
bortover edderkoppens fine spinn
syntes veien var så int´ressant
at de ville ha med seg en annen elefant.

Fire elefanter osv.

(Forreste elefant velger bevegelsene,
og de andre gjør som den. Ved slutten
av verset velger den samme elefanten
en ny som stiller seg først.)