Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

LILLEBROR´S VISE

 

Lillebror synes det er så trist,
fryktelig trist, sikkert og visst,
alle de andre har gått avsted, og uten at han fikk bli med!
og uten at han fikk bli med!
Men når de så kommer hjem igjen,
ja, hvem er det da som kan helt slippe skjenn?
Det kan bare Lillebror, og bare, bare han.
Det er det bare Lillebror, og ingen fler som kan.

Kari og Mari er svært så kry,
fryktelig kry, fordi de kan sy.
Men triller en snelle på golvet, da
er Lillebror nyttig og ha.
Vips under senga med veldig hast,
og uten at pompen blir sittende fast.
Det kan bare Lillebror, og bare, bare han.
Det er det bare Lillebror, og ingen fler som kan.

Pelle har lagd seg et hus av bar
inni et snar, fått lov av far.
Der møtes guttene klokka tolv
med klubbe og stor protokoll!
Taket er lavt, de må stå på kne,
nei, ingen av dem kan stå rett opp og ned.
Det kan bare Lillebror, og bare, bare han.
Det er det bare Lillebror, og ingen fler som kan.

Kjell han kan tegne så fint og flott,
fryktelig flott, hytter og slott,
busser og biler med lasteplan,
men vet du hva Lillebror kan?
Jo, han kan tegne en krusedull
og tydelig se det er sau som har ull!
Det kan bare Lillebror, og bare, bare han.
Det er det bare Lillebror, og ingen fler som kan.

Engang skal Lillebror selv bli stor!
Fryktelig stor! Større enn mor!
Da skal han lære hvert minste grann
av det som de kan alle mann,
lekser og leker av alle slag.
Men dette som Lillebror greier idag,
det kan bare Lillebror, og bare, bare han.
Det er det bare Lillebror, og ingen fler som kan.