Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

MED KRØLLET HALE

Med krøllet hale og nesevis
i bingen springer en gris.
I søla den ruller seg inn
og tramper med alle de fire små bena i maten sin.
Du store min!
Å fysj - fysjameg for en gris du er!