Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Hof Hornmusikk Hof Skolekorps
Barne sanger Eddie`s vitser    Web designer: Edvard Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

Nå lukker seg mitt øye

Nå lukker seg mitt øye
Gud Fader i det høye
i varetekt meg ta
fra synd, fra sorg, fra fare
Guds engler meg bevare
som ledet har min fot idag.

.