Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

RO RO TIL FISKESKJÆR


Ro, ro til fiskeskjær!
Mange fisker får vi der!
En til far og en til mor,
en til søster og en til bror,
og en til den som fisken dro,
og det var lille...!

Ro, ro til fiskeskjær!
Hva slags fisker får vi der!
laksen fet og flyndra bred,
torsken grå og silda små,
og ålen stor og lang som så!
Og ålen stor og lang som så!