Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Hof Hornmusikk Hof Skolekorps
Barne sanger Eddie`s vitser    Web designer: Edvard Stustad   __Kontakt meg__

 

Eddie`s vitseside:

Murerens skademelding.

 

Jeg vil med dette svare på deres forespørsel om nærmere opplysninger angående pkt. 3 i min skademelding. Jeg oppgir "dårlig planlegging" som årsak til ulykken, De sier i Deres brev at jeg bør forklare mer fullstendig, og jeg håper derfor at følgende detaljer vil være tilstrekkelige.

Jeg er murer av yrke. På ulykkesdagen arbeidet jeg alene på taket av et 5-etasjes nybygg. Da jeg var ferdig med jobben oppdaget jeg at jeg hadde ca. 200 kg. murstein til overs, Istedenfor å bære steinen ned for hånd, bestemte jeg meg for å å fire steinen ned i en tønne ved hjelp av en talje som, heldigvis, var satt fast i bygningen i 5 etasje.

Etter å ha sikret tauet nede på bakken gik jeg opp på taket, svingte tønna og la steinen oppi, Så gikk jeg ned på bakken igjen og løsnet tauet samtidig som jeg holdt fast for å sikre en sakte og pen firing av 200kg stein, Som de vil se av pkt. 11 i skademeldingen, er min vekt 60kg,

På grunn av overraskelsen ved plutselig å bli rykket opp i luften, mistet jeg selvkontrollen og glemte å slippe tauet. Selvfølgelig for jeg nokså fort opp langs bygget.
I nærheten av 2. etasje møtte jeg tønna, som var på vei nedover med en like imponerende fart.
Dette forklarer kraniebruddet, de mindre skrammene og det brukne kravebenet, som nevnt i skademeldingen del III,

Bare noe forsinket fortsatte jeg min hurtige oppstigning, og stoppet ikke før 2 ledd av fingrene på høyre hånd satt inne taljen som er nevnt i 2. avsnitt av dette brev.
Heldigvis hadde jeg på dette tidspunkt gjenvunnet min åndsnærværelse og klarte å holde fast tauset tiltross for den pinefulle smerten jeg nå begynte å kjenne.

Men tønna med stein traff bakken omtrent samtidig - og bunnen falt ut av tønna, Fri for vekt av murstein, veide tønna nå ca 20kg. Jeg viser igjen til min egen vekt nevnt i pkt. 11, Som De sikkert kan forestille Dem, starter jeg nå en hurtig nedstigning langs bygget.
I nærheten av 2, etasjen møtte jeg tønna som var på vei opp, Dette er grunnen til de 2 ankelbruddene. den brukne tannen og de alvorlig riftene i bena og underkroppen.
Her begynte lykken å snu seg noe, sammenstøtet med tønna så ut til å ha sinket meg såpass at dette begrenset skadene da jeg falt opp i haugen med murstein, brakk kun tre rygghvirvler.

Desverre må jeg rapportere at da jeg lå der i smerte på musteinhaugen, ute av stand til å bevege meg og mens jeg betraktet den tomme tønna 5 etasjer over meg, ble jeg åndsfraværende og slapp tauet.......

Tilbake