Velkommen til stustad.com
Stustad slekta Stustad slekstre avisutklipp Eddie`s mat opp-skrifter Barne sanger Eddie`s vitser 
    Web designer: Fredrik Stustad   __Kontakt meg__

 

B A R N E S A N G E R:

Aftensang om våren

Året rundt

Bæ bæ lille lam

Billy boy

Bind deg ein blomekrans

Bred dina vida vingar

Bro Bro brille

Byssan lull

Den fyrste song

Den lille Ole med paraplyen

Det snør det snør

Dukkemor

Dyrene i Afrika

En elefant kom masjerende

Fløy en liten blåfugl

Fola fola blakken

Gråpus

Hjulene på bussen

Hvis dine ører henger ned

I Bakvendt land

Jeg er glad for å ha en venn

Jeg er liten men jeg vil

Jeg skriker ikke jeg

Kveldssang for laffen

Lillebrors vise

Lille måltrost

Lille Petter edderkopp

Lua av

Lykkeliten

Med krøllet hale

Nå lukker seg mitt øye

Nede på stasjonen

Nøtteliten

Ole brumm

Ole lukkøye

Ole bolle

Pettersen og Paulsen og...

Prøv igjen

Ride ride ranke

Ro ro til fiskeskjær

Se min kjole

Soltrall

So ro lille mann

Teddybjørnens vise

Trollmors vuggevise

Tyven tyven

Undulatsangen

Vi har en tulle

oppdatert 11.9.07